Disclaimer internet

Belangrijke verwijzingen en aansprakelijkheid uitsluiting

De onderstaande aansprakelijkheid uitsluiting is onderdeel van onze Internetpagina!

 

Bestemming

Onze website en de daarop getoonde aanbiedingen zijn gericht op internetgebruikers uit de lidstaten van de Europese Unie. Het zwaartepunt van onze werkzaamheden is gericht op gebruikers in België.

 

Inhoud van het Online aanbod

Wij geven geen garantie voor de actualiteit, juistheid, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de op het Internet weergegeven informatie. Aansprakelijkheid, voor schade van materiele of informatieve aard, die betrekking hebben op het gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, wijzen wij nadrukkelijk van de hand, voor zover onzerzijds geen aantoonbare opzettelijke of grote nalatigheid te verwijten valt. Voor de ingebruikname van de bij ons aangekochte producten dient daarop ten alle tijden de bij de producten bijbehorende gebruikershandleiding geraadpleegd te worden.

 

Distantiëring van verwijzingen en Links/Banners

De in de frames van onze Internet pagina ter beschikking gestelde informatie bevatten deels verbindingen met inhoud van andere inhoudaanbieders (bijv. Via "Hyperlinks"). Voor zulke inhoud zijn wij alleen verantwoordelijk, wanneer wij van mogelijkerwijs onjuiste, onwettelijke of strafbare inhoud op de hoogte zijn en het voor ons technisch mogelijk is om uw toegang daarvoor te verhinderen. Wij hebben deze inhoud op het tijdstip van ingebruikname op het Internet nauwgezet gecontroleerd, maar kunnen niet beoordelen of de desbetreffende inhoudaanbieder door latere veranderingen zich schuldig maakt aan het aanbieden van onjuiste, onwettelijke of strafbare inhoud. Vanwege de karakteristieke technische eigenschappen van het Internet kunnen wij geen enkele garantie geven op de volledigheid of juistheid van de op onze Internet pagina's geïntegreerde informatie. Waarbij ook altijd bij de weergegeven links met vreemde Internet pagina's ( bijv. "Hyperlinks" of "Banners"), de beheerder van die Internet pagina verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan.

Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk, dat op het moment van ingebruikname van de Internet link geen illegale inhoud op de gelinkte website aanwezig was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte webpagina's hebben wij geen invloed. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud in de aan ons gelinkte webpagina's die na de linkplaatsing veranderd zijn.

 

Aanbiedingen vrijblijvend

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet gebonden. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde delen van de webpagina's of het totale aanbod zonder aankondiging te veranderen, aanvullen of te verwijderen. Een aanspraak op voorraad van het aanbod is niet mogelijk.

 

Auteurs- en merkenrecht

Wij streven erna, om in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in acht te nemen, of door ons zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videoopnames en teksten te gebruiken of van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten gebruik te maken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en door derde beschermde merken en merknamen mogen zonder toestemming van de rechthebbende niet gekopieerd worden.

De vormgeving en layout van onze webpagina's zijn wereldwijd onderworpen - voor zover hier geen rechten van derden geschaad worden - aan ons auteursrecht. Het ongeoorloofde gebruik, reproductie of doorgave van inhoud of pagina's zonder onze toestemming wordt straf- en civielrechtelijk vervolgd.

 

Belgisch Recht

Op onze internetpagina's is het Belgische recht van toepassing.

 

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Wanneer delen of enkele formuleringen van deze tekst niet aan de geldende rechtsregels voldoen, dan nog blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid ongewijzigd.