Privacy verklaring

Informatie over gegevensbescherming

Welkom op onze website! Wij zijn verheugd over uw interesse in onze onderneming. Om u wat de omgang met uw persoonlijke gegevens betreft gerust te stellen, zullen wij u uitleggen wat er met de gegevens gebeurt en welke veiligheidsmaatregelen door ons worden genomen. Daarnaast informeren wij u over uw wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van deze gegevens. Vanzelfsprekend zullen wij ons aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de andere wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming houden.

 

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, hebben wij over het algemeen geen persoonlijke gegevens van u nodig. Wij registreren alleen de naam van uw internetprovider en de websites die u bij ons bezoekt. Daarbij blijft u als internetgebruiker anoniem, aangezien wij deze informatie alleen voor statistische doeleinden evalueren (bijvoorbeeld het aantal maal dat een bepaalde website is bezocht). Persoonlijke gegevens zoals branche, rechtsvorm, handelsregisternummer, naam van de bedrijfsleider, contactpersoon van de afdeling inkoop, factuuradresgegevens (postadres, telefoon, telefax, e-mailadres) of leveradresgegevens (zie factuuradresgegevens) worden pas geregistreerd wanneer u deze zelf verstrekt, bijvoorbeeld bij een bestelling, een aanvraag van een catalogus of een nieuwsbriefabonnement. Wanneer de website wordt geladen, worden de gegevens ongecodeerd verzonden, zodat de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat ook onbevoegden deze gegevens kunnen lezen. Wanneer u echter van het protocol https gebruik maakt, wordt de gegevensoverdracht gecodeerd (SSL 128 bits). Voor nog meer veiligheid kunt u ook nog steeds andere communicatiewegen, zoals briefpost of fax, gebruiken.

 

Gebruikersprofielen/toestemming

Wij maken geen gebruikersprofielen aan. Indien wij in de toekomst van plan zijn om toch gebruikersprofielen aan te maken, zullen wij u op tijd over ons voornemen informeren wanneer u onze site bezoekt, zodat u de mogelijkheid heeft daartegen bezwaar te maken. Dan zullen wij natuurlijk uw wens respecteren en geen profiel voor u aanmaken. Gegevens voor advies-, reclame- of marktonderzoeksdoeleinden zullen wij alleen dan verzamelen, verwerken of gebruiken, wanneer u ons van tevoren uw toestemming daarvoor heeft gegeven. Natuurlijk kunt u een eens gegeven toestemming altijd weer intrekken

 

Cookies

Onze internetpagina's maken op meerdere plaatsen gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser lokaal op uw harde schijf opslaat en die worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. In deze cookies worden uw inlognaam of uw e-mailadres voor het automatische invullen van inlogvelden, uw naam voor een persoonlijke begroeting, de als laatste door u gekozen taal en de als laatste door u bekeken artikelen (in de shop onder "Als laatste bekeken") opgeslagen om u meer comfort te bieden. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt de instellingen van uw browser echter ook wijzigen wanneer u cookies liever niet wilt toelaten. Onze internetpagina kunt u desalniettemin zonder beperkingen gebruiken (enige uitzondering: de configurators).

 

Webtrekk

Onze website gebruikt Webtrekk, een webanalysedienst van de Webtrekk GmbH, om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en ons aanbod dienovereenkomstig te optimaliseren. De gegevens worden alleen maar overgezet naar Webtrekk GmbH, die onze statistische diensten levert. Webtrekk GmbH is een gecertificeerd bedrijf gespecialiseerd in gegevensbescherming op het gebied van Web Controlling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Pixel, die op iedere website ingebouwd is. Uw IP-adres wordt alleen in geanonimiseerde vorm opgeslagen en verzonden. Een identificatie van uw persoon is daarbij niet mogelijk. Webtrekk gebruikt zogenaamde "Session-cookies" die verwijderd worden wanneer u uw browsersessie beëindigt. Hetzelfde geldt voor „Last Click-cookies“. Bovendien worden "Ever-cookies" met een levensduur van 6 maanden gebruikt die na een bepaald aantal sessies automatisch worden verwijderd. De cookies zijn dus pseudoniemen volgens § 15, lid 3 TMG (Duitse wet op telemedia). De geregistreerde gegevens worden niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. De verzamelde gegevens worden verwijderd wanneer de opslag voor het maken van de gebruiksanalyse niet langer noodzakelijk is of de gebruiker ernaar vraagt. U kunt op elk ogenblik bezwaar maken tegen het opslaan en verzamelen van gegevens. Om de tracking door Webtrekk te deactiveren wordt een cookie met de naam 'webTrekkOptOut' van het domein webtrekk.net geplaatst. Deze weigering is alleen geldig zolang de cookie in je browser is opgeslagen. Wil je niet dat Webtrekk GmbH deze gegevens over u verzamelt, klik dan op de knop Zenden.

Bezwaar tegen data-tracking
 

Gebruik van persoonlijke gegevens / doelbinding

Alle persoonsgegevens die wij in het kader van het gebruik van onze websites van u te weten komen, zullen wij alleen voor het aangegeven doeleinde verzamelen, verwerken en gebruiken. Daarbij letten wij erop dat dit alleen binnen het kader van de geldende wetgeving en alleen met uw toestemming gebeurt. Uw gegevens worden bij comsoft Online ten behoeve van de afwikkeling van uw bestelling en betaling gebruikt. Aangezien wij een externe dienstverlener met de afwikkeling van uw bestelling hebben belast, moeten uw gegevens hiervoor aan deze partner worden verzonden. De naam van de partner staat op de bestelpagina.

 

Recht op inzage

Op aanvraag kunnen wij u schriftelijk meedelen of en welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen.

 

Links naar websites van derden

Onze website bevat - duidelijk herkenbaar - ook links naar de internetpagina's van andere ondernemingen. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze websites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van deze pagina's is altijd de aanbieder of exploitant van de websites zelf verantwoordelijk. De gelinkte websites zijn op het moment van de toevoeging van de link op mogelijke en herkenbare schendingen en overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het moment van de toevoeging van de link niet herkenbaar. Een permanente controle op de inhoud van de gelinkte websites is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding redelijkerwijs niet uitvoerbaar, maar wanneer wij van een dergelijke wetsovertreding vernemen, worden de links onmiddellijk verwijderd.

 

Veiligheidsprincipes

Om de gegevens van onze werknemers/klanten/leveranciers die bij ons zijn opgeslagen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang van ongeoorloofde personen te beschermen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. De veiligheidsniveaus worden in samenwerking met veiligheidsexperts voortdurend gecontroleerd en aan de nieuwe veiligheidsstandaarden aangepast.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft, kunt u zich richten tot: privacy@bechtle.com