Bechtle internationaal – IT-inkoop zonder grenzen.

Is uw onderneming internationaal actief? Wilt u uw hard- en software-inkoop net zoals uw IT-standaarden in al uw vestigingen zo goed mogelijk integreren, langdurig optimaliseren en samenvoegen?

Dan kent u ook de uitdagingen waar u met de omzetting mee te maken krijgt: voor elk land moet een betrouwbare leverancier worden gevonden en de levering aan uw locaties moet worden gecoördineerd. Dat leidt automatisch tot hoge complexiteit en kost u veel tijd en moeite.

U bepaalt het WAT, Bechtle zorgt voor het HOE.

Bij Bechtle blijft geen van uw (inkoop-)wensen onvervuld: u bespaart zich de omslachtige zoektocht naar een geschikte leverancier en laat de gehele internationale organisatie van uw soft- en hardware-inkoop over aan één betrouwbare partner - aan ons.

Meerdere doelen, één oplossing: onafhankelijk van uw eigen locatie definieert u met onze experts ter plaatse gezamenlijk individuele inkoopconcepten voor al uw internationale vestigingen. Wilt u overal dezelfde hard- en software implementeren, of hebt u voor de afzonderlijke landen verschillende plannen? Geen probleem: WAT u ook WANNEER en WAAR nodig heeft, wij organiseren het en bezorgen de uitgewerkte concepten bij de door u bepaalde locaties. Hier zetten we deze concepten naar uw wensen om in de praktijk. En wat is uw taak? U mag het uniforme en gestandaardiseerde eindresultaat beoordelen!

IT-inkoop met Bechtle - daar kunt u op vertrouwen: